Zum Inhalt springen

Minnesmerke Sachsenhausen – konsentrationsleir

Guide i minnesmerke Sachsenhausen – Dette er Tysklands skrekkeligste historiske kapittel. Holocaust under det tredje riket. I den nordlige utkanten av Berlin ligger byen Oranienburg. Midt i byen lå fra 1938 til 1945 konsentrasjonsleiren Sachsenhausen. Den var skissert på tegnebrett og mønster for mange leire i hele Europa. Det satt nesten 2000 nordmenn i denne leiren også, blant annet dikteren Arnulf Øverland. I dag er leiren et minnesmerke.

Varighet: 6 timer.

Tårnet A - inngangen til den tidlerige leiren Sachsenhausen

 

Omvisning med Guide i minnesmerke Sachsenhausen

Siden 2010 gjennomfører jeg turer til konsentratjonsleiren Sachsenhausen. Jeg har en lisens for leiren og har vært guide for de firmaene Hvite Busser, Aktive Fredsreiser og Peer Gynt Tours blant annet.

For turen møtes vi på hotellet deres og kjører sammen til leiren Sachsenhausen med offentlige trafikken. Du trenger billetter for tariffsonen ABC. En dagsbillett for Berlin ABC for en person koster 9,60 . En dagsbillett for liten gruppe for Berlin ABC (opptil 5 personer) koster 24,90 €.

private guide in Berlin Roald

Tidsvitne fra leiren Sachsenhausen forteller:

Leiroverlevende Eugen Kogon fortalte:

„Leirsystemets stabilitet ble ikke minst opprettholdt av en hjelpetropp fra Kapos. PÅ den måten ble den absolutte makten allestedsnærværende. Hvis makten ikke hadde vært delegert, ville nok systemet med disiplin og overvåkning øyeblikkelig ha smuldret opp. Samtidig var rivaliteten om oppsikts-, administrasjons- og forsyningspostene for SS kun en velkommen anledning til å spille fangenes ulike fraksjoner ut mot hverandre og på den måten holde dem i avhengighet. Den normale fangen var dermed offer for og underlagt to øvrigheter: fra SS, som ofte slett ikke viste seg i leiren mer, og funksjonsfangene, som alltid var tilstede.“

Inngangsporten med skriften: "Arbeit macht frei"

Kommentarer:

Historikeren Karin Orth har sagt: „Det var vel neppe noen av handlingene til SS som var mer ondskapsfull enn ideen om at utførelsen av terror og vold ble delegert til ofrene selv.“

Minnesmerke på stasjon Z

Turene mine:

(Foto: Christian Holzapfel / pixelio)